สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย  

กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติสร้างฝายชะลอน้ำ

Pause Play
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติสร้างฝายชะลอน้ำ
รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ลงมือปฏิบัติสร้างฝายชะลอน้ำ
ร่วมแรง ร่วมใจ รวมพลังทำความดี