สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย  

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และทำความสะอาดวัด

Pause Play
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และทำความสะอาดวัด
กวาดใบไม้แห้ง
ตัดหญ้า เก็บขยะ
ร่วมแรงร่วมใจ
รวมพลังทำความดี