สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย  

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารบ้านพัก

Pause Play
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารบ้านพัก
พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้
ตัดหญ้าและวัชพืช
ตัดหญ้า เก็บเศษขยะมูลฝอย
เก็บกวาดเศษใบไม้แห้ง