Police MIS : สภ.เมืองเชียงราย
ระบบฐานข้อมูล Police MIS สภ.เมืองเชียงราย

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบฐานข้อมูล Police MIS สภ.เมืองเชียงรายตารางเวร ศปก.สภ.เมืองเชียงราย

ประจำวัน ศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565

ลำดับยศ ชื่อ    สกุลปฏิบัติหน้าที่
1 พ.ต.ท.ธวัชชัย ระวังศรีผบ.ศปก.
2 พ.ต.ท.ขจรศักดิ์ พงษ์ทิตย์ผู้ช่วย ผบ.ศปก.
3 ร.ต.ต.กิตติพงศ์ นิตินันทิกานต์จนท.เวร ศปก.
4 ส.ต.ท.ธนกร ปังธิวงค์จนท.ควบคุมระบบ

ข้อมูลสถานะภาพกำลังพล

อัตรากำลังไปช่วยราชการมาช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่จริง
สัญญาบัตร957593
ประทวน128178119
รวม2232413212

* ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564