ภาพโครงการ/กิจกรรม  
ข่าวประชาสัมพันธ์  

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ศรกส.ภ.จว.เชียงราย)

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ สร้างฝายชะลอน้ำ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารบ้านพัก

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และทำความสะอาดวัด

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ

 
 
 
 
 
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย เลขที่ 459/1 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0 5374 4571
Copyright © 2022 Mueang Chiangrai Provincial Police Station. All Rights Reserved.