ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ศรกส.ภ.จว.เชียงราย)

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ

พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ดาวน์โหลด infographic ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

     

 

 

 

 
 
 
 
 

สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย เลขที่ 459/1 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0 5374 4571
Copyright © 2022 Mueang Chiangrai Provincial Police Station. All Rights Reserved.