ช่องทางการติดต่อ  

   ที่อยู่ :  เลขที่ 459/1 ถ.รัตนาเขต  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

   โทรศัพท์ :  0 5374 4571

   โทรสาร(Fax) :  0 5374 4572

   Facebook :  @MueangChiangraiPoliceStation

แผนที่การเดินทาง
 
 
 

สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย เลขที่ 459/1 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0 5374 4571
Copyright © 2022 Mueang Chiangrai Provincial Police Station. All Rights Reserved.