เกี่ยวกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย  

สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2491 พร้อมกับการก่อตั้งจังหวัดเชียงราย และอำเภอเมืองเชียงราย 

ปัจจุบัน ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 459/1 ถ.รัตนาเขต  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย

 

 

  จุดตรวจ /จุดสกัด ที่สำคัญ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 1. จุดสกัดประจำสถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2  ต.สันทราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย
 2. จุดตรวจจำบอน ต.ดอยลาน  อ.เมือง  จ.เชียงราย

แผนที่เขตรับผิดชอบ

  ตู้ยามสายตรวจ และหน่วยบริการประชาชน จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่

 1. ตู้ยามแม่กก 
 2. ตู้ยามท่าสาย  
 3. ตู้ยามขุนกรณ์ 
 4. ตู้ยามร่องขุ่น  
 5. ตู้ยามห้วยสัก

 

สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 669  ตารางกิโลเมตร 
มีจำนวนประชากร โดยประมาณ 170,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล รวม 156 หมู่บ้าน 


  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
 1. เทศบาลนครเชียงราย
 2. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 3. เทศบาลตำบลสันทราย
 4. เทศบาลตำบลท่าสาย
 5. เทศบาลตำบลห้วยสัก
 6. เทศบาลตำบลดอยลาน
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
 
 
 
 
 

สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย เลขที่ 459/1 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0 5374 4571
Copyright © 2022 Mueang Chiangrai Provincial Police Station. All Rights Reserved.